Cennik

Poniżej przedstawiamy ceny wybranych usług księgowych, tzn. prowadzenia Ksiąg Handlowych, Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencji Ryczałtu i prowadzenia spraw kadrowo-płacowych. Poza wymienionymi usługami Kancelaria Podatkowa Mille oferuje szereg innych usług, których wycena odbywa się w drodze indywidualnych ustaleń z klientem.

Cena zależna jest od:

- formy prowadzonej działalności (czy firma jest prowadzona przez osobę fizyczną czy też. np. w formie spółki z o.o.)
- średniej ilości dokumentów księgowych w miesiącu (faktury sprzedaży, faktury zakupu, wyciągi bankowe, dokumenty kasowe itd.)
- ilości pracowników
- zakresu wymaganych usług.

 pit


Księgowość:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – od 200 zł netto do 10 dokumentów
Księga przychodów i rozchodów – od 250 zł netto do 10 dokumentów
Rachunkowość (księgi handlowe) – od 500 zł netto do 20 pozycji księgowań

Obsługa kadrowo-płacowa (stawka za 1 pracownika) – 50 zł netto.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat kosztów obsługi Waszej firmy, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.