Obsługa księgowo-podatkowa

Zajmujemy się obsługą księgowo-podatkową. Prowadzimy księgowość firm jednoosobowych, spółek cywilnych i spółek prawa handlowego a także fundacji i stowarzyszeń. Oferujemy księgowość pełną i uproszczoną, uwzględniając specyfikę działalności naszych klientów. Na bieżąco zgłębiamy nowe przepisy związane z ustawą o rachunkowości i ustawami podatkowymi.  Zapewniamy pomoc przy zakładaniu nowej firmy.

Zakres naszych usług obejmuje:

▪ księgi rachunkowe, plany kont, bilanse

▪ podatkowe księgi przychodów i rozchodów

▪ ewidencje ryczałtów

▪ ewidencje i rozliczenia w zakresie podatku VAT

▪ ewidencje środków trwałych.

 

 okulary, bilon

 

Obsługa kadrowo-płacowa

Oferujemy obsługę kadrowo-płacową. Jesteśmy specjalistami w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i warunków pracy. Zapewniamy kompleksowe usługi związane z obowiązkami pracodawcy wynikającymi z zatrudniania pracowników, w tym:

▪ naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem zakładowego regulaminu wynagradzania

▪ sporządzanie deklaracji oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

▪ prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników

▪ przygotowanie informacji o wynagrodzeniach dla poszczególnych pracowników.